ÄLVSJÖ JORD & MASKIN AB 

SNABBA LEVERANSER TILL FASTA PRISER

Levererar gräsmattejord, planteringsjord, fyllnadsjord

bergkross, grusmaterial av olika sorter runt hela

Storstockholm med en radie av minst 10 mil.

För info om material se produkter.