JORDPRODUKTER
  Pris/lastbil = volym ca : 11-12 m3
 Pris/lastbil + släp
=volym ca : 24 m3
Gräsmattejord     5600:-   inkl, transport och moms      10500:-  inkl, transport och moms
Planteringsjord
träd och buskar
    6300:-      11800:-
Planteringsjord   HA0715
små växter (perenna) ogödslad
    7800:-     14800:-
Planteringsjord HA 0717
små växter (perenna)  gödslad
    8700:-     16500:-
Anläggningsjord  JE     7000:-     12700:- 
Rhododendronjord     1100:- / m3 + transport  2200:-  
Dressjord     1000:- / m3 + transport  2200:-  
Fyllnadsjord     3300:-      5700:- 

  Jordprodukterna är analyserade och lämplig till sitt ändamål.
BARKPRODUKTER
  Pris/lastbil = volym 10 m3  
Täckbark 0-40  7900:-  inkl,  transport och moms   
Barkmull  0-10 7900:-  inkl,  transport och moms  
 
 
 
 

 

BERGKROSSPRODUKTER
  Pris/lastbil = volym 8-9 m3 Pris/lastbil+släp =volym 18-19 m3
0-65 3900:-   inkl,  transport och moms      7000:-   inkl,  transport och moms    
0-32      4100:-     7400:-
0-16      4200:-     7600:-
Stenmjöl 0-8      4300:-  
Stenmjöl 0-4      4300:-  
Makadam 8-16      5000:-  
Makadam 16-32      4500:-     

GRUSPRODUKTER
  Pris/lastbil = volym 8-9 m3 Pris/lastbil+släp =volym 18-19 m3
Rörgravsfyllning 0-8     4300:- inkl, transport
               och moms           
     7800:- inkl, transport
         och moms                
Betonggrus (sättgrus) 0-8     4900:-      9000:-
Singel 8-16     5500:-      
Singel 16-32     5400:-      9600:-
Sandlådesand 0-2     7800:-  
Gångsingel         4-12 650:-/ton + transport 2200:-
  

ÅTERVUNNET KROSSMATERIAL
  Pris/lastbil = volym 8-9 m3 Pris/lastbil+släp =volym 18-19 m3
0-65       3500:-  inkl,  transport och moms   6200:- inkl,  transport och moms         
0-32       3300:-           5800:-


Finner du ej ditt önskade material ring för info.

Vid mindre och större kvantiteter ring för prisuppgift.

För beställning ring                  Alltid öppet för samtal

Tel:      08-992240    08-997660

Mobil:   070-5151566

Även leverans kvällar och helger.

Lastbilslass är ca: 13-14 ton

Lastbilslass + släp är ca: 27-28ton

Alla priser är inkl moms och transport gäller ca: 2 mil runt Älvsjö.

Ej innerstaden.